Oferujemy usługi zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji, danych oraz bezpieczeństwa fizycznego w oparciu o wytyczne rodziny standardów ISO\IEC 27000 (27001, 27005, 27017, 27018…), NIST, IIC/IIRA, IISF:
  • audyty wewnętrzne zgodnie z ISO 27001,
  • analiza ryzyka ochrony informacji,
  • audyty i przeglądy systemów IT oraz aplikacji,
  • modelowanie zagrożeń systemów,
  • Wdrożenie i utrzymanie wymaganej dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI/ISMS),
  • systemy zarządzanie incydentami,
  • testy penetracyjne systemów IT w oparciu metodyki OWASP i OSSTMM,
  • analiza powłamaniowa
  • informatyka śledcza.