• Aplikacje webowe w technologii LAMP (Linux, Apache, MYSQL, PHP)
  • Systemy CMS (MS Sharepoint).
  • Przeglądy bezpieczeństwa.