RODO/GDPR – Wdrożenie adekwatnej do możliwości klienta i zgodnych z wymogami prawa dokumentacji, procedur i procesów ochrony danych osobowych:

  • wdrożenie wymagań ustawy o cybebezpieczeństwie,
  • stała opieka Inspektora Ochrony Danych RODO/GPDR,
  • analiza procesów przetwarzania danych,
  • rekomendacje i wdrażanie udoskonaleń procesów,
  • projektowanie, nadzór nad wymaganą dokumentacją.