W zakresie naszych usług jest analiza wymagań, propozycja rozwiązań ale również skomplikowane usługi techniczne i projektowe.

  • Kompleksowe usługi wdrożenia nowych rozwiązań bazodanowych oraz hurtowni danych.
  • Optymalizacja istniejącej infrastruktury z naciskiem na niezawodność i wydajność.
  • Atrakcyjne pakiety abonamentowe na utrzymanie i nadzór operacyjny.
  • Migracje baz danych.