• Ochrona danych osobowych (RODO/GDPR).
  • Zarządzanie ochroną danych w organizacji.
  • System Zarządzania bezpieczeństwem danych w oparciu o normę ISO\IEC 27001:2017.
  • Podstawy bezpieczeństwa blockchain.