Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą specjalistów z dziedzin związanych z szeroko rozumianego IT. Jesteśmy w stanie dostarczać produkty i usługi na najwyższym poziomie dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu zdobytemu w wielu międzynarodowych organizacjach. Jesteśmy zawsze otwarci na oczekiwania klienta i traktujemy każdego indywidualnie aby sprostać szczegółowym wymaganiom. Bogata sieć kontaktów ze specjalistami wielu dziedzin sprawia, że nie ma dla nas wyzwań, których nie jesteśmy w stanie sprostać.  Specjalnie dobrane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozwala naszej firmie działać skutecznie i odważnie, bez konieczności ciągłego obawiania się konsekwencji zdarzeń losowych. Nasza polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z klauzula nr 24 tj. rozszerzenie zakresu o szkody z tytułu świadczenia usług informatycznych (“Klauzula IT”) została wystawiona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (Nr polisy dostępny przy nawiązaniu współpracy).

Z kim współpracujemy

Nawiązaliśmy współpracę z firmami które uzupełniają nasze kompetencje.

Jak działamy.

Nasze usługi obejmują konsultacje przedwdrożeniowe rozwiązań IT stosowanych w praktycznie każdej branży od produkcji poprzez wszelkie usługi a skończywszy na medycynie. W skład konsultacji może wchodzić analiza funkcjonalna rozwiązań (wymagania sprzętowe, oprogramowania lub usług np. w chmurze) dostępnych na rynku, która kończy się pewnymi rekomendacjami co do wdrożenia nowych rozwiązań lub uruchomienia nowych systemów dla zleceniodawcy. W skład świadczonych usług może również wchodzić fizyczna asysta lub konfiguracja systemów, oprogramowania lub sprzętu w lokalizacji zleceniodawcy. Jeśli istnieje taka potrzeba to również przeprowadzane są szkolenia dotyczące eksploatacji w/w systemów dla personelu zleceniodawcy. Usługi są świadczone w miejscach wyznaczonych przez zleceniodawców lub zdalnie z siedziby firmy PROITKON.

Pierwszy kontakt w celu rozpoznania potrzeb klienta oraz identyfikacji kontekstu w jakim będziemy działać.

Przeprowadzamy szczegółowy wywiad z klientem w celu zbudowania modelu działania organizacji klienta, jego systemu i  tak aby móc dobrać rozwiązanie najlepiej pasujące do jego sytuacji.

Korzystając z naszego doświadczenia i bogatych relacji biznesowych z naszymi partnerami przeprowadzamy analizę istniejących rozwiązań. Dopasowujemy rozwiązanie dla potrzeb klienta i budujemy model oferty.

Przezentujemy najlepsze rozwiązanie dla naszego klienta. Jesteśmy otwarci na spotkania u naszego kleinta lub w innym dogodnym miejscu. Prezentacja kanałem wideokonferencji jest również możliwa w języku polskim jak i angielskim.

Jesteśmy otwarci na uwagi naszych klientów. Jeśli do przedstawionej oferty będą zgłoszone uwagi to dostosujemy rozwiązanie tak aby spełniało wymagania klienta. 

Gotowe zaakceptowane rozwiązanie przekazujemy do wdrożenia. W zależności od typu usługi wdrożenie przeprowadzamy w siedzibie klienta lub zdalnie po otrzymaniu niezbędnych dostępów. Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie klienta lub placówkach dostosowancyh do świadczenia tego typu usług.

Po udanym wdrożeniu weryfikujemy poprawność działania rozwiązania i dokonujemy niezbędnych optymalizacji tak aby rozwiązanie spełniało wszelkie wymogi klienta i spełniało jego oczekiwania.

Wdrożone rozwiązanie przekazujemy klientowi do pełnej eksploatacji wraz z niezbędną dokumentacją i wymaganymi szkoleniami.

Nie zostawiamy klientów samych sobie. Zapewniamy wsparcie naszych klientów w zakresie wdrozonych rozwiązań, szkoleń oraz pozostajemy do dyspozycji w przypadku zaistnienia nowych potrzeb klienta. Zawsze gotowi świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Certyfikaty

Nasi Klienci

Proitkon w godzinach

11200 godzin

zarządzania infrastrukturą IT

6400 godzin

zarządzania i optymalizacji systemów bazodanowych (MS SQL)

500 godzin

audytowania systemów teleinformatycznych i organizacji

2880 godzin

wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych (RODO)

60 godzin

szkoleń